Dr.PhldrmauZ

Born to Seek Truth and Finding Peace with It


The naked truth
The Lie Uncovered
It Hurts

it Hurts like Hell

Broken @ Heart
Tears of the Ego and the soul
Burned to the Bone

Frozen like ice
Cleansed by the flames
Happy as Never ever Before


New Found Grounds Fertilized by the Ashes
Rain, Snow & Frost
Sun, Wind & Northernlights
Body and Soul are One Now
Frustrations turned to Hope and Trust
The Phoenix has Risen from the Ashes
Yes World, Here We Are

Slow as a Turtle
Letting the Rabbit Run
Growing Roots, Radiating Good Energy

Geboren om de waarheid te zoeken
en er vrede mee te vinden

De naakte waarheid
De leugen ontwaard
Doet zeer
Het doet ongelooflijk veel pijn

Gebroken hart
Tranen van het ego en de ziel
Verbrand tot op het bot

Bevroren als ijs
Gereinigd door het vuur
Gelukkig als nooit tevoren

De as voedt de nieuwe grond
Regen, sneeuw en vorst
Zon, wind en noorderlicht

Lichaam en ziel zijn nu één
Frustraties transformeren zich tot Hoop en Vertrouwen
Als een Phoenix opstaan uit de as

Ja wereld, hier zijn we weer
Kalm als een schildpad
Laat de haas maar rennen.
Schiet wortel en straal goeie energie uit

Fantasy is Bliss